Publikace

  • Knižní tituly (47 titulů)

    V této sekci zveřejňujeme jednak tituly (sborníky, monografie, překlady) vydané přímo Katedrou antropologie FF ZČU, a jednak tematicky relevantní knižní publikace připravené pracovníky KSA, které byly vydány externími nakladateli.

  • Přehledové studie (19 titulů)

    Přehledové studie jsou introduktivní stati věnované různým tématům souvisejícím se zaměřením činnosti KSA, především pak s oblastí aplikované antropologie. Ambicí těchto textů je poskytnout studentům a zájemcům základní vhled do vybraných tematických oblastí současné antropologie a orientaci v aktuálních pojmech a koncepcích uplatňovaných při studiu sociální a kulturní diferenciace soudobých komplexních společností.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.