Sympozium Balcanicum je příležitostí k setkání odborníků, studentů a výzkumníků, kteří se zabývají problematikou Balkánu z perspektivy některé ze společenskovědních disciplín. Vítány jsou především příspěvky založené na již uskutečněném terénním či archivním výzkumu v balkánském prostoru. Sympozium je místem setkání kolegů z různých akademických pracovišť, prostorem pro vzájemnou inspiraci mezi etablovanými odborníky a začínajícími studenty a zároveň příležitostí k navázání další interdisciplinární spolupráce.


Program

Sympozium Balcanicum 2016 se uskuteční 13. října v budově Fakulty filozofické ZČU, Sedláčkova 15 Plzeň 306 14.

Abstrakty (max. 250 slov) zasílejte do 25. 9. 2016 na budilova@ksa.zcu.cz 

Komunikační jazyk semináře: čeština a slovenština

Uzávěrka přihlášek: 25. 9. 2016

Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut. O přijetí příspěvku a zařazení do programu budou zájemci informováni do 30. 9. 2016. 

Tematické okruhy:

  • Balkán jako etnografické muzeum Evropy?
  • Etnická a jazyková mozaika Balkánu
  • Paměť, identita a místa na Balkáně
  • Česká stopa na Balkáně
  • Vůně, chutě a emoce Balkánu
Subscribe to RSS - 2016
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.