Sympozium Balcanicum je příležitostí k setkání odborníků, studentů a výzkumníků, kteří se zabývají problematikou Balkánu z perspektivy některé ze společenskovědních disciplín. Vítány jsou především příspěvky založené na již uskutečněném terénním či archivním výzkumu v balkánském prostoru. Sympozium je místem setkání kolegů z různých akademických pracovišť, prostorem pro vzájemnou inspiraci mezi etablovanými odborníky a začínajícími studenty a zároveň příležitostí k navázání další interdisciplinární spolupráce.


Akce

26.10.2011   Sympozium Balcanicum 2011 Sympozium

Related publications

Balkán a migrace Lenka J. Budilová, Gabriela Fatková, Lukáš Hanus, Marek Jakoubek, Michal Pavlásek

Fotogalerie

26.10.2011   - Sympozium - Sympozium Balcanicum 2011

Sympozium Balcanicum je financováno z Grantového systému ZČU – Studentské vědecké konference.

Subscribe to RSS - 2011
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.