2012/2013

Cílem seminářů SOVA je poskytnout sociálně vědním akademickým pracovníkům, výzkumným pracovníkům i studentům na postgraduální úrovni (případně vynikajícím magisterským studentům) doplňkové vzdělávací aktivity, aby byli připraveni realizovat, vést, koordinovat a (mediálně) prezentovat vlastní rozvojové a výzkumné projekty z oblasti aplikovaného i základního výzkumu. Témata vzdělávacích seminářů SOVA budou zaměřena zejména na rozvoj tzv. měkkých dovedností (soft skills), prezentačních technik či znalostí v oblasti projektového řízení.

Součástí SOVY budou i semináře, které poskytnou prostor pro získání znalostí v oblasti využití nových technologií a software v rámci realizace výzkumných aktivit a projektů. Tyto semináře budou cíleny zejména na využití softwarových aplikací v rámci kvalitativního výzkumu, na využití GIS v sociálních vědách, na audiovizuální technologie ve společenskovědním výzkumu i využití mikroskopických technologií v antropologii i archeologii.

Semináře jsou určeny pro studenty Ph.D. a výzkumníky/akademické pracovníky. Studenti Mgr. se mohou přihlásit, ale zařazeni do semináře mohou být až tehdy, nepodaří-li se obsadit kapacitu. V případě možnosti účasti budou informováni.

Past events

27.05.2013   to 28.05.2013   Presentations and Rhetorical Devices Seminary
19.04.2013   Zdravotní bezpečnost při terénním výzkumu Seminary
15.02.2013   Adobe InDesign Seminary
13.12.2012 - 14:00 to 18:00 Osobní data v kvantitativním výzkumu Seminary
23.11.2012 - 13:00 to 17:00 Možnosti využití geografických informačních systémů ve společenských vědách Seminary
15.11.2012   Interaktivní kurz rétoriky Seminary

Semináře SOVA jsou realizovány v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více o projektu zde.

Subscribe to RSS - 2012/2013
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.