Sídelní a krajinný prostor jako součást kulturního dědictví a paměti národa

Výzkummný projekt  Sídelní a krajinný prostor jako součást kulturního dědictví a paměti národa (č. DF12P01OVV008), jehož nositelem je Katedra antropologie FF ZČU, je zaměřen na proměny (konceptualizace) urbánního prostoru, která odráží politickou a ekonomickou transformaci započatou koncem 20. století. Východiskem zkoumání transformace prostoru a k němu se vztahujících sdílených představ je argument formulovaný v rámci urbánních studií, že (sociální) prostor je (sociálním) produktem (Lefebvre 1974) doplněný o předpoklad sociologie kolektivní paměti, že skupinová identita je vždy prostorově zakotvená (Halbwachs 1952). Cílem výzkumu je zaznamenání a prezentace měnících se a mizejících sdílených představ a prostorově zakotvených identit pod vlivem prostorových proměn městské krajiny a zániku kulturně významných míst

Related publications

Tachovsko: krajina v paměti / paměť v krajině Fatková Gabriela, Funk Lukáš, Pauknerová Karolína, Rak Michal, Strohsová Klára, Světlík Radek, Woitsch Jiří, Zíková Tereza
Karlov mezi industriální a postindustriální společnost Toušek, Laco, Petra Lupták Burzová, Michal Růžička a Ilona Dvořáková
V Plzni na Karlově (katalog k výstavě) Burzová et al.

Related movies

Do not dig into us, we are not dead yet
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,

Past events

12.06.2014   to 28.09.2014   Tachovsko: Krajina v paměti / Paměť v krajině Exhibition
28.06.2014 - 14:00 to 22:00 Tramping v západních Čechách, doprovodný program k výstavě Krajina v paměti Other
01.10.2013   to 30.11.2013   V Plzni na Karlově Exhibition
06.11.2013 - 10:00 to 13:00 Přednášky Martina Jemelky o dělnických koloniích Lecture
19.10.2013   Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru Exhibition
Subscribe to RSS - Sídelní a krajinný prostor jako součást kulturního dědictví a paměti národa
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.