PRA-SE ZS 2016

This text can be translated.

Praktické semináře jsou mimořádné vzdělávací akce, které nabízíme všem studentům ZČU nad rámec řádné výuky. Jedná se o otevřené lekce zaměřené na rozvoj specifických dovedností spjatých s aplikací poznatků společenských věd ve sféře výzkumné, politické a vzdělávací praxe, které z různých důvodů (zatím) nejsou rozvíjeny ve stávajících studijních programech, a nebo jsou vyhrazeny pro úzký okruh studentů. Skutečnost, že nabízené lekce nejsou spojené s žádným studijním programem, umožňuje pružně reagovat na poptávku studentů různých oborů, ale i realizovat takové semináře které svým obsahem a zaměřením neodpovídají formátu řádných kurzů.

Cílem praktických seminářů je poskytnout studentům ZČU možnost získat vedle oborových kvalifikací i prakticky orientované kompetence využitelné při zaměstnání ve státním, nevládním i komerčním sektoru. Absolvování nabízených seminářů sice není standardně kreditováno, nicméně účastníci obdrží potvrzení o absolvování, které mohou využít jako doklad svého profesního vzdělávání. Lektoři jednotlivých tematických bloků jsou pracovníci a spolupracovníci pracoviště, jakož i hostující odborníci v příslušných tématech.

Nabídka PRAktických SEminářů pro zimní semestr ak.r. 2016/17.

Past events

15.12.2016 - 10:00 to 14:00 Antropologie v archeologické praxi II. Seminary
08.12.2016 - 10:00 to 14:00 Antropologie v archeologické praxi I. Seminary
02.12.2016 - 10:00 to 17:00 Fotoaparát jako nástroj etnografického výzkumu Seminary
31.10.2016 - 13:30 to 16:30
01.11.2016 - 16:00 to 18:00
Financování výzkumných aktivit Seminary
31.10.2016 - 13:30 to 16:30
01.11.2016 - 16:00 to 18:00
Financování výzkumných aktivit Seminary
21.10.2016 - 10:00 to 13:00
25.10.2016 - 16:00 to 19:00
Dluhové poradenství pro klienty terénních sociálních služeb Seminary
21.10.2016 - 10:00 to 13:00
25.10.2016 - 16:00 to 19:00
Dluhové poradenství pro klienty terénních sociálních služeb Seminary

Přihláška na seminář Fotoaparát jako nástroj etnografického výzkumu

1. Vyplňtě pečlivě přihlášku.
2. Zkontrolujte potvrzovací mail, který do hodiny obdržíte na Vámi vyplněnou adresu.
3. V případě dotazů či zrušení přihlášky kontaktujte Mgr. Kláru Vankovou, Ph.D.

Kapacita kurzu je 12 míst.
Aktuálně je přihlášeno 11 účastníků.
(stav k Monday, 27. June 2022 - 8:06).

Přihláška na seminář Dluhové poradenství pro klienty terénních sociálních služeb

1. Vyplňtě pečlivě přihlášku.
2. Zkontrolujte potvrzovací mail, který do hodiny obdržíte na Vámi vyplněnou adresu.
3. V případě dotazů či zrušení přihlášky kontaktujte Mgr. Kláru Vankovou, Ph.D.

Kapacita kurzu je 15 míst.
Aktuálně je přihlášeno 9 účastníků.
(stav k Monday, 27. June 2022 - 8:06).

Subscribe to RSS - PRA-SE ZS 2016
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.