Akce > Seminary

Migrace, lidská práva a práce v NGO

Datum: 
30. November 2015 - 12:00 to 16:30
Místo konání: 
SP 320

Termíny semináře (nutná účast oba dva dny!):
30. 11. 2015 - 12:00 - 16:30
7. 12. 2015 - 12:00 - 16:30

Lektoři: Mgr. Jan Vaněk, Mgr. Viktor Rumpík

Časový rozsah: 2*5 vyučovacích hodin

Body pro PLEX: 10 bodů

Anotace:

Seminář na téma Migrace, lidská práva a práce v NGO bude rozdělen do dvou bloků, přičemž v prvním bloku nabídne účastníkům legislativní a teoretický přehled práce s migranty, v druhém bloku poté dojde k rozebrání praktických aspektů práce s migranty. Zohledněna bude i současná tzv. „uprchlická krize“ a dopad tohoto migračního procesu na azylovou migrační politiku.

Praktický seminář uvede účastníky do problematiky sociální práce s imigranty v České republice a etnografického výzkumu migrace. Vedle obecného teoretického přehledu práce s migranty, zejména formou terénní práce, nabídne účastníkům možnost nahlédnout do praktických aspektů obchodování s lidmi, pracovního vykořisťování a pobytové i azylové problematiky. Budou položeny zásadní otázky, jak „Jak identifikovat obchodovanou, či vykořisťovanou osobu? Jaké jsou možnosti pomoci? Odkud tyto osoby pochází? Jaké jsou nové trendy na pracovním trhu ve spojitosti s pracovníky z ciziny? Lektoři mimo to nabídnou své pohledy na danou problematiku a bohatství zkušenosti z dlouholeté praxe. V závěru semináře proběhne diskuze nad probranými tématy a případná kritická reflexe.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.