Program sympozia 2015

Středa 30. 9. 2015
Budova ZČU, SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

PROGRAM SYMPOZIA

10:00 zahájení Gabriela Fatková a Petr Lozoviuk

10:10 1. blok

Marek Jakoubek a Lenka J. Budilová: Dům na Vojvodově

Pavel Zeman: Česká inteligence v Bulharsku na konci 19. století

Ladislav Hladký: „Nikdy nekončící poznávání“. Nové výsledky archivních výzkumů na téma T. G. Masaryk a jižní Slované

Lukáš Hanus: Transnacionální dialektika modernity u českých krajanů z Banátu

12:00 – 14:00 PAUZA NA OBĚD

14:00 2. blok

Petr Lozoviuk: Na pomezí Balkánu: Budžak v etnokulturní perspektivě

Maroš Melichárek: Národná symbolika a mýtus v srbských, bosenských a chorvátskych vojenských piesňach z obdobia r. 1991-1995

Miroslav Kouba: „Kajmakli boza!“: Identifikační modely orientální gastronomie v geokulturních souřadnicích Balkánu

15:30– 16:00 PAUZA NA KÁVU

16:15 3. blok

Gabriela Fatková: Pastevci lahví (dokumentární film, 47 min.)

Filip Šisler: Politika rumunského státu vůči maďarské menšině v 80. letech 20. století

17:30Záverečná diskuze

18:00 ZAKONČENÍ SYMPOZIA

 

Přílohy: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.