Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody

Petr Krištuf – Tereza Zíková a kol. (Lucie Čulíková, Gabriela Fatková, Petr Gibas, Ondřej Malina, Karolína Pauknerová, Ondřej Švejcar, Tomáš Urban)

Tématem krajiny se zabývalo mnoho antropolo­gických i archeologických výzkumů a v řadě pub­likací mu je věnován poměrně výrazný prostor. Tato kniha nemá ambici výrazněji rozvíjet teore­tické přístupy v poznávání krajiny, spíše se snaží přiblížit vybrané metodologické postupy, které jsou při studiu krajiny v antropologii a archeolo­gii aktuálně využívány. V tomto smyslu se jedná o metodickou příručku nebo učebnici určenou především vysokoškolským studentům antropo­logie, archeologie a příbuzných oborů. Publikace může rovněž sloužit k základní orientaci v meto­dických přístupech širokému okruhu dalších zájemců.

Publikace byla realizována v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.