Katalog kosterního souboru ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdaleny v Plzni

Patrik Galeta, Jiří Šneberger, Lukáš Friedl, Anna Pankowská, Kryštof Jurman, Ilona Kubátová

Katalog popisuje lidské kosterní pozůstatky ze hřbitova u kostela sv. Máří Magdaleny v Plzni, které jsou datovány do období středověku a novověku. Záchranný archeologický výzkum byl realizován Západočeským muzeem v Plzni v letech 2010 a 2011 pod vedením Mgr. Jiřího Orny a Mgr. Veroniky Dudkové.

Publikace byla realizována v rámci projektu  NOTES – Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (CZ.1.07/2.3.00/20.0135). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.