Praxe (KSA/PRA, KSA/TEPX) - REFLEXE

Vážené kolegyně a kolegové,

ti z vás, kteří absolvovali v zimním semestru praxi (v rámci předmětu KSA/PRA nebo KSA/TEPX), nechť se dostaví na závěrečnou reflexi z praxe, která se uskuteční dne 10.2. od 13:30 v SP 320. Předpokládám, že setkání nebude trvat déle než hodinu, na seminář si přineste poznámky o praxi dle sylabu. Ti z vás, kteří se nebudou moci (ze závažnějších důvodů) reflexe zúčastnit, zašlete mi prosím nejpozději do 10.2. do 12 hodin svou reflexi z praxe písemně, následně vám zapíši zápočty.

Děkuji.

zdraví

Tereza Zíková

 

Last updated 28.01.2015 - 10:14 (8 years 8 months ago) by PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.