Přijímací řízení do doktorského studijního programu Etnologie

Datum: 
1. October 2015 to 30. June 2019

 

Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je absolvované magisterské studium a úspěšnost při přijímacím pohovoru. Při něm uchazeč prezentuje projekt zamýšlené disertační práce a případné další vlastní publikační aktivity. Celkově se posuzuje odborná připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

Termín podání přihlášek: do 30. května 2019 do 15:00 hodin.

Formulář přihlášky tiskněte oboustranně (viz příloha). Na formuláři jsou také uvedeny potřebné přílohy, které je nutné zaslat zároveň s přihláškou. K přihlášce je také nutno přiložit projekt zamýšlené disertační práce v rozsahu cca 3-8 stran, jehož součástí je seznam relevantní literatury. V projektu uchazeč také odůvodní volbu tématu práce.

Více informací k přijímacímu řízení viz: https://ff.zcu.cz/study/obory/doctoral/prijimaci-rizeni-doc.html

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Mgr. et Mgr. Nelu Štorkovou- Sedláčkova 15, č. dv. 306, tel: 602 888 066, email: nelav@ksa.zcu.cz

 

Přílohy: 
Last updated 27.05.2019 - 16:45 (4 years 4 months ago) by Mgr. et Mgr. Nela Štorková Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.