Akce > Conference

Mezinárodní odborný seminář "Representing Gypsies"

Datum: 
29. June 2006   to 2. July 2006  
Místo konání: 
Prefektura kláštera v Plasech

Pořadatel: CAAT ve spolupráci s Institutem pro etnologii Univerzity v Lipsku (Institut für Ethnologie der Universität Lepzig)

Organizátoři: PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D a Mgr. Lenka Budilová

Termín a místo konání: 29. 6. – 2. 7. 2006, Prefektura kláštera v Plasech

Seminář „Representing Gypsies“ byl setkáním odborníků z oblasti společenských věd, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem romských populací v různých evropských zemích. Součástí tohoto setkání  byla vedle odborných příspěvků také diskuse nad charakterem „reprezentace“ Romů a romské kultury v akademickém, politickém i veřejném diskurzu. Semináře se zúčastnili špičkoví badatelé z řady evropských států (např. Judith Okely, Bernhard Streck, Laszlo Foszto, Huub van Baar), což umožnilo návzájem konfrontovat nejenom hlediska různých společenskovědních disciplín, ale i výzkumné a badatelské tradice jednotlivých zemí. 

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.