Akce > Conference

První evropský workshop Society for Anthropological Sciences

Datum: 
22. September 2010   to 24. September 2010  

Období realizace: 2010
Zadavatel: Wenner-Gren Foundation (Gr. CONF-539)
Řešitelský tým: Daniel Sosna, Stephen Lyon (Durham University), David Henig (University
of Kent & University of London)
 

Anotace:

Konferenční grant nadace Wenner-Gren spolu s podporou ZČU a Durham University společně umožnili uspořádání workshopu zaměřeného na formální přístupy v antropologii. Society for  Anthropological Sciences (SASci) dlouhodobě podporuje rozvoj systematicky pojatých výzkumů studujících lidskou biologickou a kulturní variabilitu v prostoru a čase. Zároveň propaguje široké pojetí antropologie, které hledá přesahy mezi jednotlivými směry antropologického bádání.

Workshop byl rozdělen do čtyř tématických bloků zaměřených na matematickou antropologii, evoluční modelování v sociální a kulturní antropologii, kognitivní antropologii a antropologickou  archeologii pohřebních kontextů. Silná mezinárodní účast (Francie, Finsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, USA, Velká Británie) umožnila zajímavou konfrontaci odlišných tradic a perspektiv.

Výstupy:

Monotématické číslo časopisu Social Science Computer Review připravované z příspěvků z workshopu, v přípravě.
Sosna D, Henig D, and Lyon S. 2010. Workshop Society for Anthropological Sciences. Cargo(2):212-215.
Sosna D, Lyon S, and Henig D. 2010. Workshop of the Society for Anthropological Sciences, Pilsen, Czech Republic, September 22-24, 2010. Anthropologie 48(1):113-114.
Sosna D, Sládek V, Galeta P. 2010. Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy. Anthropologie 48:33–40.

Webové odkazy:

http://www.zcu.cz/istady/index.html?clanek=/istady/2010/rijen/sosna.html

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.