Lektoři

Radovan Kodera

Lektor kurzů Úvod do fotografie a Krajina a architektura.

Narozen 1960 v Chebu. Od r. 1974 žije v Plzni. Po maturitě a vojně pracoval jako řidič, strojník bagru, zauhlovač, vychovatel na stavebním učilišti. Amatérsky fotografuje od poloviny 80. let. Od r. 1992 pracuje jako fotograf Národního památkového ústavu v Plzni. Spoluzakladatel a předseda Občanského sdružení Pro Photo založeného na podzim 2003 za účelem vyhledávání, zhotovení a prezentace fotografických souborů převážně z prostředí menšin, nekomerční a nekonvenční kultury a instalací v netradičních prostorách. Vytvořil několik dokumentárních cyklů (Plzeň v sametové revoluci, Slavnosti svobody v r. 1990, Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Židovské hřbitovy západních Čech, Tady žili židé, Osudy zmizelých, Stopy holocaustu, Neonacismus a komunismus - vymoženosti a zhouba demokracie) a podílel se na dalších (výstavy Pod britským praporem, Sochařství v architektuře XX. století na Plzeňsku, Architekti meziválečné Plzně, výstava a kniha Plzeň v době secese, Slavné vily Plzeňského kraje). Byl autorem a realizátorem projektu Rok 2002 - rok vzpomínek připraveného k připomínce 60. výročí deportací plzeňských Židů do Terezína i památníku Zahrada vzpomínek, vytvořeného v rámci tohoto projektu. Kurátorsky, organizačně i technicky se podílel na vytvoření několika rozsáhlých fotografických souborů (Hanzelka & Zikmund – fotografie; Včera byla válka, Společnost Člověk v tísni – fotografie, Eduard Ingriš – fotografie; Josef Vaniš & Vladimír Sís – Vzpomínky na Tibet 1954-55; Ladislav Michálek – Periferie). V současné době studuje Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě.

 


Zuzana Zbořilová

Lektorka kurzu Portrét.

Fotografka a architektka narozená r. 1976 v Ostravě. Absolvovala Fakultu architektury na ČVUT (2003) a Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (2013). Pracovala jako projektantka a v současnosti působí na Fakultě umění a designu jako odborná asistentka. Učí zde digitální fotografii. Jako autorka a organizátorka se podílí na mnoha samostatných a společných výstavních projektech. Je spolupořadatelkou fotofestivalu OFF Station Plzeň – Jižní předměstí a autorkou projektu Architektura do škol. Kromě fotografování se dříve věnovala také klasickým grafickým technikám. Její fotografická tvorba je rozmanitá, zahrnuje jak dokument, tak portréty, zátiší, inscenovanou fotografii a mnohé fotografické experimenty. Ve svých černobílých dokumentech fotografuje na kinofilm velká města - soubor Berlín, Paříž, projekt Opava na přelomu tisíciletí... Dlouhodobě pracuje na časově neohraničeném cyklu Máma - subjektivně laděných snímcích její matky, které fotografuje barevně, Yashicou na svitkový film.


David Kumermann

Lektor kurzu Reportáž.

Narodil se v roce 1975 v Praze. Vystudoval bakaláře na Institutu základů vzdělanosti, magisterská Mediální studia na Fakultě sociálních věd a obor fotografie na FAMU, v ateliéru u profesora Pavla Diase a Viktora Koláře. Absolvoval jednosemestrální stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě.

Pracuje jako fotograf na volné noze. Spolupracuje dlouhodobě s neziskovými organizacemi, např. s Multikulturním centrem Praha na projektech Práce je jinde (o pracovní migraci), Společně o sobě (dokumentární projekt se žáky dvou pražských základních škol, který se završil výstavou a knihou), Flexi Insecurity (projekt, který mapoval dopady ekonomické krize na zahraniční dělníky v Plzni). Pro Muzeum hlavního města Prahy se podílel fotograficky na výstavě Vietnam v Praze, která se soustředila na život vietnamské komunity a pro časopis Nový prostor se vedle jiných reportáží soustavně věnoval situaci zahraničních dělníků z Vietnamu. Jako člen sdružení Photon se snaží o kvalitní zakázkovou fotografii převážně reportážního charakteru. Fotografuje pro divadlo Archa. V posledních letech vedl tvůrčí dílny fotografie na FSV UK.

V rámci volné tvorby pracuje na rozsáhlých dokumentárních cyklech – zajímají ho témata se sociálním přesahem, na kterých může dlouhodobě pracovat a pronikat pod povrch. Tím navazuje na tradici dokumentární fotografie, která nabízí složitější a soustředěnější alternativu ke zpravodajské fotografii. Cyklus Masokombinát ukazuje život kladenské vyloučené lokality, soubor Izrael vznikl během stáže a několika návštěv v této zemi jako dlouhodobé pozorování všedního života a hledání významů mimo stereotypní pohled. V současné době pracuje mimo jiné na cyklu o Libni a o Václavském náměstí. K práci používá nejčastěji černobílý kinofilm.

 


Ivana Michnerová

Lektrorka kurzu Technická fotografie.

http://www.zcm.cz/oddeleni/muzejni-fotograf

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.