Analýza potřeb uživatelů drog v Domažlicích, Sušici a Nýřanech

Trvání: 
srpen 2007 – listopad 2007
Zadavetel: 
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Řešitel: Mgr. David Henig

Odborný garant: Mgr. Tomáš Hirt, Mgr. Laco Toušek

Cílem analýzy potřeb uživatelů návykových látek je sběr, interpretace a vyhodnocení všech dostupných informací, které povedou k identifikaci potřeb vymezené cílové skupiny. Vymezenou cílovou skupinou jsou (i) injekční uživatelé drog, (ii) začínající resp. rekreační uživatelé drog.
Analýzou potřeb budou postihnuty tyto atributy:

 • Určení odhadu velikosti cílové skupiny
 • Sociálně demografický charakter cílové skupiny
 • Trendy v užívání drog
 • Intenzita užívání drog
 • Místa kumulace uživatelů drog
 • Specifikace potřeb sociálních a zdravotních služeb (harm reduction i navázané služby)

CAAT se podílí při realizaci projektu:

 • Vypracování metodiky sběru dat, které budou tvořit podklad pro analýzu potřeb uživatelů drog v daných regionech
 • Proškolení pracovníků Terénního programu, CPPT o.p.s. v metodách a technikách sběru dat
 • Konzultace při sběru dat
 • Zpracování a interpretace dat
 • Vypracování analýzy potřeb uživatelů drog
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.