Rozhodnutí děkana č. 1D/2019 o zkrácení doby výuky

Datum: 
29. March 2019 to 25. May 2019

Rozhodnutí děkana č. 1D/2019 o zkrácení doby výuky

Studentům, kteří v akademickém roce 2018/2019 splní podmínky pro absolvování studia, zkracuji délku výuky v letním semestru o jeden týden.

Výuka těmto studentům končí v pátek 17. 5. 2019.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem podpisu.

Toto rozhodnutí je účinné pro letní semestr ak. rok 2018/2019.

Platnost tohoto rozhodnutí končí spolu s koncem účinnosti.

 

                                                                                            PhDr. David Šanc, Ph.D.

                                                                                                  děkan FF ZČU

Last updated 02.04.2019 - 09:27 (4 months 3 weeks ago) by Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.