Cikánská rodina a příbuzenství

Lenka Budilová a Marek Jakoubek (eds.)
Ústí nad Labem: Dryada, 2007
208 s.
ISBN 978-80-87025-11-6

Anotace:

Tento sborník je primárně zaměřen na problematiku rodiny, příbuzenství a sociální organizace v tzv. romských/cikánských skupinách. Narozdíl od dosavadních prací se pokouší nahlédnout daný předmět v celoevropském, potažmo celosvětovém kontextu. Prostřednictvím statí od renomovaných autorů zabývajících se romskými/cikánskými skupinami v různých evropských zemích (Velká Británie, Španělsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Francie, Rusko) i v USA se autoři sborníku pokouší složit mozaiku rozmanitých sociálních skupin žijících v různých geografických i socioekonomických podmínkách, které se různými způsoby adaptovaly na okolní prostředí, nadíle však fungují podle vlastních specifických hodnot a norem. Přestože je mezi těmito skupinami řada odlišností, zejména v oblasti rodiny a příbuzenství vykazují pozoruhodné podrobnosti.

Cílem publiklace je však nejen podat přehled o rozličných formách příbuzenských systémů a podob rodiny u RomůúCikánů v různých zamích Evropy i v USA, ale také pozastavit se nad charakterem sociální organizace těchto skupin a její odlišnosti od sociální organizace společnosti ne-romské/ne-cikánské. Cílem sborníku je tedy mimo jiné také snaha položit otázku, mají-li tyto skupiny kromě určitých obdobných kulturních rysů něco společného, existuje-li mezi nimi povědomí jednotného původu, sdílené historie a společného jazyka, a je-li tedy (například v současné Evropě) možné hovořit o vše-romské identitě.

Obsah:

Několik (tisíc) slov úvodem
Lenka Budilová a Marek Jakoubek

Příbuzenství, manželství a sňatkové vzorce. Cigánská rodina a příbuzenská síť
Lenka Budilová a Marek Jakoubek

Cikáni a vládní politika v Anglii: Manželství, rodina a příbuzenské skupiny
Judith Okely

Příbuzenství, manželství, právo a vůdcovství ve dvou cikánských městských lokalitách ve Španělsku
Teresa San Román

Emilía Horváthová a jej záujem o duchovnú kultúru Rómov
Arne B. Mann

Cigáni na Slovensku: Rodinný a spoločenský život
Emília Horváthová

Cigánská skupina a vývoj cigánského etnika
Elena Marušiaková

Sociální struktury v rromských skupinách
Lev Čerenkov a Stéphane Laederich

Cikáské/romské diaspory. Komparativní perspektiva
Paloma Gay y Blasco

Sňatkové vzorce a etnická diferenciace: případ španělských Cikánů (1870-2000)
Elisa Martin, Juan F. Gamella

Cikáni: Příbuzenská terminologie a cena za nevěstu
Werner Cohn

Cikáni: manželství, paruimos a cena za nevěstu
Patrick Williams

Publikaci lze zakoupit např. zde.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.