Romské osady v kulturologické perspektivě

Jakoubek, M. - Poduška, O. (eds.)
Brno : Doplněk, 2003
176 s.
ISBN 80-7239-140-2

Anotace:

Studie obsažené v tomto sborníku vzešly z diskuzí vedených na přelomu let 2001/2002 v seminářích na Katedře kulturologie FF UK v Praze, které byly teoretickou reflexí předchozích terénních výzkumů jejich účastníků, prováděných v uplynulých letech v romských osadách východního Slovenska. Autory příspěvků jsou studenti a absolventi FF UK (obor kulturologie a etnologie) a FHS UK (antropologie).

Předkládáme zde čtenáři devět různých studií, tři převyprávěné příběhy a jednu divadelní hru - etnodrama, které mají společné téma: kulturu romských osad. Základním rámcem jednotlivých příspěvků jsou teoretické přístupy sociální a kulturní antropologie, sociologie a příbuzných vědních disciplín. V závěrečné literární části se autoři pokusili přiblížit čtenáři narativní formou prostředí romských osad.

Obsah:

Romské osady - enklávy tradiční společnosti
Marek Jakoubek

Romská osada - tradice versus regres
Karel A. Novák

Kultura romských osad a analýza sociální situace
Michal Tošner

Konstruktivistická analýza romské nacionální mýtotvorby
Tomáš Hirt, Marek Jakoubek

Specifika kulturní změny v romských osadách na východním Slovensku
Markéta Krausová, Marek Jakoubek

Barva pleti jako sociálně determinující fenomén
Ondřej Poduška, Markéta Hajská

Specifika romské religiozity
Lenka Budilová, Marek Jakoubek

Fenomén zoči
Markéta Hajská

Mertonova koncepce "sebenaplnujícího se proroctví" v kontextu interetnických konfliktů
Štěpán Bolf, Marek Jakoubek

Kaj o aligatoris / Kde je krokodýl
Rostislav Brožík

Příběhy
Lenka Budilová, Marek Jakoubek

Recenze:

Sociální studia 1/2004 - "Rozšířená Evropa: Předpoklady, důsledky, problémy"

Sociologický časopis/Czech Sociological Review 40, 2004, 4: 544-547
Zdeněk R. Nešpor

Změna pohledu na "romské" problémy, Literární noviny 47/2004
Filip Pospíšil

Publikace je rozebrána

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.