Základy neurofyziologie a neuroanatomie člověka

Blažek Vladimír
Aleš Čeněk, Plzeň, 2006
119 str.
ISBN 80-86898-63-6

Anotace: Skripta (s podtitulem Antropologie chování 1) podávají stručný a srozumitelný přehled základů stavby a činnosti nervové soustavy (od neuronu a gliových buněk a vysvětlení nervového vzruchu a přenosu informace mediátory v synapsích přes hřbetní míchu po různé úrovně mozku – prodlouženou míchu, mozeček, most Varolův, střední mozek, hypotalamus a talamická jádra, spodinové uzliny, limbický systém a šedou kůru pláště) pro potřeby humanitních oborů.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.