Smyslové vnímání a principy regulace chování

Blažek Vladimír
Vydavatelství ZCU, Plzeň, 2009
107 str.
ISBN 978-80-7043-850-3

Anotace: Druhá část skript řady Antropologie chování je zaměřena na smyslové vnímání od popisu principů čití jednotlivými receptory a smyslovými orgány (se zaměřením především na zrak a sluch) po zpracování příslušnými analyzátory v kůře mozkové. Výklad je doplněn přehledem regulace motoriky, vyšších funkčních celků činnosti mozku a propojení regulace chování s vegetativní složkou nervového systému a s hormonální regulací.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.