Evoluce člověka a antropologie recentních populací

Sládek Vladimír, Galeta Patrik, Blažek Vladimír (eds.)
Aleš Čeněk, Dobrá voda, 2003
117 str.
ISBN 80-86473-34-1

Anotace: Sborník obsahuje přednášky antropologického panelu 21. Světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění, který se konal v červnu 2002 v Plzni. Přednášky byly zaměřeny na rozličné aspekty evoluce člověka a studia minulých či současných populací. Také byl vložen příspěvek o historii a současnosti biologické antropologie v Plzni.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.