Zúčastněné a nezúčastněné pozorování

Pozorovávání je základní metodou etnografa během terénního výzkumu . Dle míry participace výzkumníka na dění, které je předmětem analýzy, se zpravidla rozlišuje pozorování zúčastněné a nezúčastněné . Dále viz Etnografie .

Last updated 04.02.2014 - 16:41 (8 years 4 months ago) by Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.