Vyšla kniha Jana Kapusty Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů

Datum: 
4. March 2021 to 4. June 2021

Kapusta, Jan. 2020. Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů. Praha: Argo.

Tato kniha se zabývá náboženstvím dnešních Mayů obývajících Guatemalskou vysočinu. Zkoumá mayskou kosmologii a pojetí božstev, vztah k přírodě a horám, obětní a poutní rituály a jejich existenciálně-fenomenologické ukotvení. Pozornost je věnována i mayskému kulturnímu obrození a s ním spjatému dynamickému a tvůrčímu setkávání a mísení lokální mayské tradice a globálního spirituálního diskursu. Tato kniha prezentuje náboženství jako takové myšlení a praxi, v nichž se podstatnou měrou vyjevují rozhodující témata lidské existence, pramenící ve zkušenosti nepřetržitého procesu utváření vždy nehotových životních forem v tenzi daností světa a možností lidí, kteří tento křehký a vrtkavý svět obývají. Kniha tak nepředstavuje jen první českou odbornou monografii pojednávající o současné mayské religiozitě, ale nabízí i svěží pohled na aktuální situaci nativních, šamanistických a animistických kultur stejně jako na některé teoretické problémy recentní antropologie náboženství.

Last updated 13.12.2021 - 12:53 (1 year 9 months ago) by Mgr. Jan Kapusta Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.