Jiné Plzeňsko

Jiné Plzeňsko - obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě / Das andere Pilsen - Die Bewohner der Region Pilsen aus ethnologischer und historischer Perspektive

Kateřina Dobrovolná, Petr Janeček, Markéta Lehnerová, Petr Lozoviuk, Nela Štorková, Marta Ulrychová

Publikace Jiné Plzeňsko se zaměřuje na  vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti, pojímána v prostředí západočeského regionu. Široce pojatá oblast Plzeňska je přitom chápána jako integrální součást střední Evropy, pro kterou byly různě vnímané podoby kulturních přesahů, diferencí či shod vždy charakteristické a nejednou inspirativní. Vzhledem ke geografické lokalizaci je v knize značná pozornost věnována českým Němcům a českoněmeckým vztahům, a to na příkladu dnes již zaniklého plzeňského německého divadla, stereotypů o ne-češích, urbánních mýtech a jiných tématech.

Publikace ke stažení: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.