Výběrové řízení Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 - 2.kolo

Datum: 
15. November 2018 to 3. April 2019

Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2019/2020 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Bc. Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova 15), do pátku 29. března 2019.

Více informací naleznete v příloze!

Last updated 13.03.2019 - 10:59 (3 months 5 days ago) by Mgr. et Mgr. Nela Štorková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.