Akce > Seminary

Antropologie v archeologické praxi

Datum: 
6. December 2018 - 10:00 to 14:00
Místo konání: 
SO 118 (laboratoř BIA)

Lektor: Mgr. Petra Spěváčková

Body pro PLEX: 5

kapacita kurzu: 10 studentů

Anotace:

Cílem semináře je seznámit účastníky s metodami biologické antropologie užívané pro analýzu kosterních ostatků primárně z archeologických lokalit. Během semináře bude kladen důraz na praktickou aplikaci metod k odhadu výšky postavy, věku dožití a pohlaví jedinců. Seminář bude rozdělen do úvodní přednášky, kde instruktor vysvětlí principy jednotlivých metod a praktického cvičení, při kterém budou studenti rozděleni do skupin a pod vedením instruktora si vyzkoušejí aplikovat metody na kosterním materiálu. Závěr semináře bude věnován rekonstrukci zdraví na základě patologických ukazatelů na kostře, účastníci si budou moci prohlédnout některé paleopatologické nálezy, které jsou uložené v laboratoři biologické antropologie. Účastník by si měl odnést základní představu o možnostech biologické antropologie v rámci retrospektivních věd a aplikaci metod pro odhad demografických parametrů. Prakticky si vyzkouší práci s kosterním materiálem.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.