Archaeologies of waste: encounters with the unwanted

Sosna, Daniel & Lenka Brunclíková, eds. 2016. Archaeologies of waste: encounters with the unwanted. Oxford: Oxbow Books.

Anotace

Co mají společného zdobené neolitické nádoby, lidské fekálie v odpadních jímkách ze 17. století a palivo v současných jaderných reaktorech? Podivná otázka? Skutečně? Všechny zmíněné věci se mohou stát odpadem. Odpad představuje ambivalentní kategorii, jejíž porozumění vyžaduje pohyb prostorem a časem. Téměř cokoliv se může stát odpadem v očích pozorovatele. Věci se v běhu času stávají nechtěnou částí reality. Estetika neolitických nádob se drolí v odpadních jamách, delikatesní dorty se po zpracování trávicím traktem stávají nečistou součástí urbánního prostoru, kterou je potřeba periodicky odstraňovat z lidských obydlí a respekt budící nukleární palivo se stává problémem při vyjednávání současných vlád s obyvateli odlehlých oblastí, kde by mohla být vybudována úložiště jaderného odpadu.

Odpad se ale může kdykoliv objevit znovu na scéně nabitý novou hodnotou a ukotvený v novém souboru vztahů. Rekonstruované neolitické nádoby se ocitají v soukromé sbírce artefaktů, lidské fekálie jsou komodifikovány do podoby hnojiva pro farmáře a vyhořelé jaderné palivo se stává předmětem zájmu firem, které jej dokáží zpracovat.

Tato mezioborově laděná kniha přináší 12 kapitol autorek a autorů z 10 zemí, kteří ukazují, jak výzkum odpadu přispívá k porozumění vztahu mezi lidmi, věcmi, organismy a prostory. Přestože archeologické příspěvky dominují, kniha přináší také kapitoly, které přistupují k odpadu z pozice sociokulturní antropologie a historie. Kniha je strukturovaná do tří základních částí, které se týkají hodnoty, sociální diferenciace a prostoru.

Komentář recenzenta

„Žijeme v době, kdy zjišťujeme, že musíme řešit plovoucí ostrovy odpadu velikosti Texasu a přemítáme nad možností posílat náš odpad do vesmíru. Díky tomu kniha Archeologie odpadu přichází v pravou chvíli a je potřebným příspěvkem k rostoucímu souboru literatury o kulturní, ekonomické a politické významnosti odpadu. Editoři navazují na Rathjeho Odpadový projekt pestrým souborem inovativních textů, které nám umožňují porozumět novým a sofistikovaným způsobům, kterými nás archeologie, sociokulturní antropologie a historie nutí znovu promyslet univerzálně sdílenou produkci a nakládání s odpadem. Tato kniha je nezbytnost pro badatele a studenty zajímající se o konzumaci, materialitu, archeologii současnosti a odpad obecně.“

Jason de León, Department of Anthropology, University of Michigan

Nositel ceny Margaret Meadové za rok 2016 vydávané Americkou antropologickou asociací

http://www.oxbowbooks.com/oxbow/archaeologies-of-waste.html

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.