Dějiny, rasa a kultura

Budil Ivo T., Blažek Vladimír, Sládek Vladimír (eds.)
Dryada, Ústí nad Labem, 2005
99 str.
ISBN 80-903412-4-1

Anotace

Sborník prací je zaměřen na problematiku rasové teorie od jejího vzniku přes analýzu konceptu rasy z pohledu současné biologické antropologie (dědičnost, adaptabilita, popis variability) včetně psychologických a společenských zdrojů přetrvávání rasového myšlení po různé společenské události, kdy byla rasová teorie, často s tragickými důsledky, aplikována. Sborník vznikl z příspěvků, které zazněly na mezioborovém semináři v květnu 2005.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.