Graduate profile

Studijní program předpokládá výchovu absolventa, který získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v etnologických a antropologických vědách na úrovni srovnatelné s doktorskými programy obdobného zaměření na předních domácích a zahraničních univerzitách. Absolvent bude odborně a jazykově připraven k plnohodnotné a vysoce odborné samostatné činnosti v akademické sféře, mezinárodních institucích, školství, státních institucích zaměřených především na sociální, kulturní a imigrační politiku, kulturních institucích, v muzeích, v mediální sféře, v orgánech samosprávy a sociálních, charitativních a v integračních nevládních institucích zaměřených na práci, pomoc a výzkum etnických, jazykových a náboženských menšin.

Last updated 01.07.2014 - 18:11 (8 years 11 months ago) by Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.