Courses

Povinné předměty
KSA/DS1D Doktorský seminář 1
KSA/MSD Metodologický seminář
KSA/DS2D Doktorský seminář 2
KSA/R1D Recenze 1
KSA/ST1D Studie 1
DS3D Doktorský seminář 3
VS1D Vedení seminářů 1
VS2D Vedení seminářů 2
DS4D Doktorský seminář 4
KSA/R2D Recenze 2
KSA/ST2D Studie 2
KSA/VS3D Vedení seminářů 3
KSA/DD Disertační práce
KSA/SZZD Státní doktorská zkouška
   
   
Povinně volitelné  
KSA/AKDD Analýza kvantitativních dat
KSA/AGED1 Antropologie genderu 1
KSA/AGED2 Antropologie genderu 2
KSA/AMID Antropologie, moc a ideologie
KSA/ANAD Antropologie náboženství
KSA/ASMD Antropologie smrti
KSA/BISD Bioarcheologický seminář
KSA/ BRK Balkán a romistika v komparativní perspektivě
KSA/EHED Etnická hudba Evropy
KSA/FEJD1 Fenomenologie judaismu 1
KSA/FEJD2 Fenomenologie judaismu 2
KSA/FORD Formování lidové kultury v raném novověku
KSA/FPD Folklorní píseň v Cechách a na Moravě
KSA/MED Metodologické problémy výzkumu etnik
KSA/OTAD Otázky taneční antropologie
KSA/PKTD Politická kultura totalitarismu
KSA/PZD Produktivní žánry prozaického folkloru
KSA/RID1 Rituál 1
KSA/RID2 Rituál 2
KSA/SELD Seminář lidské variability a adaptability
KSA/SKCD Střet kultur a civilizací
KSA/TRD Transkulturální rozdíly neverbální komunikace
KSA/UAD Urbánní antropologie, etnicita, migrace
KSA/VESD Vznik a vývoj etnologie, sociální a kulturní antropologie
   
 
Povinně volitelné - I. světový jazyk
KAG/N1D Němčina pro doktorandy 1
KAJ/A1D Angličtina pro doktorandy 1
KRO/F1D Francouzština pro doktorandy 1
KRO/ITA1D Italština pro doktorandy 1
KRO/S1D španělština pro doktorandy 1
KSJ/R1D Ruština pro doktorandy 1
   
   
Povinně volitelné - II. světový jazyk
KAG/N2D Němčina pro doktorandy 2
KAJ/A2D Angličtina pro doktorandy 2
KRO/F2D Francouzština pro doktorandy 2
KRO/ITA2D Italština pro doktorandy 2
KRO/S2D španělština pro doktorandy 2
KSJ/R2D Ruština pro doktorandy 2
Last updated 31.01.2014 - 18:13 (9 years 4 months ago) by Administrátor.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.