BRIZOLIT

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)

Projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) se zaměřuje na viktimizaci v souvislosti se sociálním vyloučením v České republice. Viktimizací rozumíme jakoukoli újmu, která vzniká v důsledku (ne)jednání druhé osoby, ať už fyzické, anebo právnické. Na základě rozsáhlého výzkumu za použití smíšené metodologie se snažíme analyzovat nejen reálnou či vnímanou kriminalitu ve vyloučených lokalitách, ale také identifikovat její případnou topografii, příčiny, mechanismy, a v neposlední řadě možnosti přispívající k jejímu efektivnímu řešení a zmírňování sociálního napětí. Náš tým je tvořen antropology, politology, právníky i bezpečnostními vědci, kteří působí na Katedře antropologie Západočeské univerzitě v Plzni. BRIZOLIT byl podpořen Programem bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2020 (BV III/1-VS).

Informace o projektu naleznete na www.brizolit.org a www.socialnivylouceni.cz

 

 

Past events

08.11.2016 - 09:00 to 15:00 Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení Seminary

Projekt BRIZOLIT (VI20152018022) je podpořen Programem bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (BV III/1-VS)

Subscribe to RSS - BRIZOLIT
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.