Applied research

In the area of applied research CAAT primarily specializes in:

  • Needs assessment of socially disadvantaged populations in order to outline integrative projects and social service needs for the purpose of (community) planning social services.
  • Policy analysis and practice especially directed at issues of social inclusion/exclusion, migration and immigration, integration of aliens and “minorities”, intercultural education, and various forms of political and public response to social and cultural differentiation within contemporary complex societies.
  • Situational and case studies of disadvantaged and socially excluded populations (as the potential clients of social and integrative services), of the residential formations that are being segregated and mostly inhabited by “Romany” families; and of case studies of the social networks of immigrant communities.
  • Fear of crime, criminalization a victimization of marginal social groups.
We offer our services to government, municipalities and NNOs/NGOs. For further information, please contact Tomáš Hirt or Laco Toušek .

Realised projects

PreKulta
Trvání: 1.9.2016 - 31.12.2018
Zadavatel: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020
BRIZOLIT
Trvání: 11/15-11/18
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích
Trvání: 08/15-10/15
Zadavatel: Úřad vlády České republiky
Analýza strachu z kriminality ve Velkých Hamrech
Trvání: 06/14-09/14
Zadavatel: Úřad vlády České republiky
Severe forms of labour exploitation: Allowing victims of severe forms of labour exploitation to have access to justice in EU Member States
Trvání: 15.01.2014-15.11.2014
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
The right to independent living of persons with disabilities – mapping institutionalisation in EU Member States
Trvání: 05/14-08/14
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
National intelligence authorities and surveillance in the EU: Fundamental rights safeguards and remedies
Trvání: 05/14-08/14
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
EU mapping of child protection systems
Trvání: 15.01.2014-15.11.2014
Zadavatel: European Union Agency for Fundamental Rights
Severe forms of labour exploitation phase II
Trvání: 12.09.2013 - 17.03.2014
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Indicators on political participation of persons with disabilities
Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Indicators on political participation of persons with disabilities
Trvání: 09.08.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Victim Support Services in the EU - An overview and assessment of victims´rights in practice Phase IV - The rights and support of victims of the hate crime
Trvání: 22.07.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Contribution to Annual Report 2013
Trvání: 01.08.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Criminalisation of irregular migration
Trvání: 09.08.2013 - 31.12.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Mapping Data Sources on Roma
Trvání: 01.03.2013 - 06.09.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Guardianship systems for children victims of trafficking
Trvání: 10.12.2012 - 30.08.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Gender-based violence against women - legislation and institutional aspects
Trvání: 17.06.2013 - 23.07.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Freedom to conduct a business
Trvání: 18.02.2013 - 30.04.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Severe Forms of Labour Exploitation
Trvání: 18.02.2013 - 15.03.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Children with disabilities: targeted violence and hostility
Trvání: 21.12.2012 - 25.01.2013
Zadavatel: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
Analýza Programu podpora vzdělávání
Trvání: květen 2012 – červen 2012
Zadavatel: Člověk v tísni, o. p. s.
Analýza role ZŠ praktických v procesu vzdělávání
Trvání: květen 2012 – červen 2012
Zadavatel: Člověk v tísni, o. p. s.
Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic
Trvání: září 2011 - prosinec 2011
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Analýza pocitu bezpečí občanů města Rotava
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Městský úřad Rotava
Analýza pocitu bezpečí občanů města Sokolov
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Magistrát města Sokolov - Městská policie
Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje
Trvání: březen - červen 2011
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na lokálnej úrovni – úloha samospráv a iných aktérov v tomto procese (České Budějovice)
Trvání: červenec až září 2010
Evaluace vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence – projekt KOTVA
Trvání: 2009 - 2010
Zadavatel: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Analýza vzdělávání a podpory učitelů ZŠ a SŠ v tématech extremismu, rasismu, xenofobie a tolerance
Trvání: září 2009 - prosinec 2009
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Analýza strachu z kriminality v Pardubicích
Trvání: řijen - prosinec 2009
Zadavatel: Statutární město Pardubice - Městská policie
Vytvoření e-learningového portálu zaměřeného na rozvoj orientace sociálně a zdravotně znevýhodněných osob v institucionálním prostředí ČR
Trvání: do 30. 10. 2009
Zadavatel: Nadace Vodafon ČR
Analýza situace "bezdomovců" v Plzni včetně identifikace jejich počtu
Trvání: březen - červen 2009
Zadavatel: Magistrát města Plzně
Analýza strachu z kriminality ve městě Plzni
Trvání: únor - duben 2009
Zadavatel: Magistrát města Plzně
Analýza sociálních potřeb cizinců v Plzni
Trvání: říjen 2008 - leden 2009
Zadavatel: Magistrát města Plzně
Analýza kriminálního jednání a pocitu bezpečí v Plzeňském kraji
Trvání: květen - listopad 2008
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Prahy
Trvání: září 2007 – prosinec 2007
Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Analýza potřeb uživatelů drog v Domažlicích, Sušici a Nýřanech
Trvání: srpen 2007 – listopad 2007
Zadavatel: Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.
Analýza potřebnosti služeb sociální prevence na území Plzeňského kraje
Trvání: květen - listopad 2007
Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb
Trvání: srpen 2005 – srpen 2007
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky
Analýza sociálních potřeb ve městě Bílina pro účely komunitního plánování
Trvání: leden 2007 – březen 2007
Zadavatel: Městský úřad Bílina
Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Brna
Trvání: červenec 2006 – prosinec 2006
Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Zmapování typů kriminality, s nimiž se potýkají sociálně segregované romské komunity žijící na území Karlovarského kraje
Trvání: červenec 2005 – prosinec 2005
Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR
Monitoring situácie rómských osád na Slovensku - 2. fáze projektu
Trvání: leden – listpoad 2005
Zadavatel: Nadácia otvorenej spoľočnosti - Open society Foundation, Bratislava, Slovenská republika
Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských komunit (HS 108/03)
Trvání: 2004 - 2005
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zajištění monitoringu sociálně vyloučených romských lokalit v České republice vzhledem k probíhajícím nebo potencionálním migračním trendům ze Slovenska
Trvání: září 2004 – prosinec 2004
Zadavatel: IOM, OAMP MV ČR
Subscribe to RSS - Applied research
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.