Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 to 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

29.07.2020 to 30.06.2021 - News, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 31.8.2020 odevzdání disertačních prací pondělí  7.září 2020 - odevzdání tezí disertačních prací říjen 2020  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k... ... more
18.02.2021 to 30.04.2021 - News, Zprávy katedry
Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro... ... more
09.02.2021 to 07.03.2021 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Dovolujeme si Vás iformovat o vyhlášení výbětového řízení do programu BE&ST - BE AND STUDY ABROAD. Výměnný program BE&ST umožňuje semestrální studijní pobyt na vybrané partnerské univerzitě, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek. Na zimní semestr... ... more
25.02.2021 - News, Pracovní příležitosti
Regionální centrum střed v Agentuře pro sociální začleňování hlesá posily do týmu pro následující pozice: Metodik/metodička lokální intervence 5 (OPZ) – přihlášky do 11. 3. https://www.mmr.cz/cs/kariera/pracovni-prilezitosti/metodik-metodicka-lokalni-intervence-5-(opz)-(1)... ... more
06.01.2021 to 08.02.2021 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 31. ledna 2021... ... more

Selected publications and movies

Blažek Vladimír, Budil Ivo T. (eds.)
CZ, 2013, 6 min, Barbora Novotná, Maria Alvarez, Martin Musil
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.