Praktické semináře
20.03.2017 to 30.04.2017
Praktické semináře na zimní semestr! Přihlašování otevřeno!
Výstava Zapomenutá místa pohraničí
15.09.2017 to 31.10.2017
Výstava „Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje krajiny očima archeologie“ a veřejnosti bude zpřístupněna od 1. 10. do 31. 10. 2017 v Muzeu Českého lesa v Tachově. Výstava je výsledkem dlouhodobého archeologického i antropologického výzkumu pracovníků Katedry antropologie a archeologie FF ZČU.
Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
31.03.2017 to 03.04.2017
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU

The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

03.11.2017 to 05.12.2017 - News, Stáže a stipendia
Vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje konkurz pro studenty prezeční formy bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-18 (FREE MOVERS). Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2018... ... more
30.08.2017 to 10.10.2017 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2017/2018 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Bc. Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova... ... more
02.10.2017 - News
Srdečně zveme na zajímavou přednášku britsko-české badatelky Hannah Schling, ve které představí svůj několikaměsíční výzkum dělnických ubytoven v Plzni. Přednáška proběhne v pondělí 2. října od 15:00 v univerzitní kavárně Družba.  Anotace: In Pilsen, migrant workers’ everyday life and... ... more
11.07.2017 - News
Ve dnech 7. - 10. září proběhne v Železné u Přílep „Politický potlač: Setkání a letní škola nad koncepty a metodami pro kritický výzkum politiky“, jehož spoluorganizátorem je i Katedra antropologie FF ZČU. Jedná se o netradiční setkání nad různými podobami kritického výzkumu politiky. Hlavním cílem... ... more
13.03.2017 - News, Zprávy katedry
8. interdisciplinární doktorandský seminář se uskuteční 29.3.2017 od 14:00 hod. v místnosti SP 319. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková

Selected publications and movies

ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
CZ, 2013, 9 min, Agnieszka Suszko, Pavel Borecký, Petr Nuska
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.