Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
31.03.2017 to 03.04.2017
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU
Archaeologies of waste: encounters with the unwanted
14.12.2016
Sosna, Daniel & Lenka Brunclíková, eds. 2016.
Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení
08.11.2016
Seminář Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

07.12.2016 to 09.02.2017 - News, Stáže a stipendia
Vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje konkurz pro studenty prezeční formy bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-17 (FREE MOVERS). Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2017 (tedy... ... more
12.01.2017 to 04.02.2017 - News, Stáže a stipendia
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2017/2018 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova 15), do... ... more
03.11.2016 - News
Vážení studenti, dovolte, abychom Vás jménem volební komise informovali o tom, že volby do AS FF se uskuteční v místnosti JJ-305 ve dnech 22. a 23. 11. 2016. Volební místnost bude otevřená 22. 11. 2016 v čase 10:00 - 19.00 a 23. 11. 2016 v čase 9:00 - 17:00. Dovolte mi Vás také... ... more
14.10.2016 - News, Stáže a stipendia
Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje první ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie. Vítěz(ka) soutěže získá možnost publikovat svůj text v časopise Cargo, roční členství v CASA a finanční ocenění ve výši 3000... ... more
27.09.2016 to 06.10.2016 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v letním semestru akademického roku 2016/2017 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Nině Fárové (SP 306, Sedláčkova 15), do... ... more

Selected publications and movies

CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.