Praktické semináře ZS 2019/2020
14.10.2019 to 30.11.2019
Jedinečné parktické semináře otevřeny!
Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
11.10.2019
Konference Krize bydlení - Ukončování bezdomovectví - Sociální bydlení
Labyrintem zločinu a chudoby
22.02.2019
Publikace kolektivu BRIZOLIT.

The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

29.07.2020 to 30.06.2021 - News, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
pondělí 31.8.2020 odevzdání disertačních prací pondělí  7.září 2020 - odevzdání tezí disertačních prací říjen 2020  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k... ... more
23.11.2020 to 03.12.2020 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, v příloze naleznete informace k vyhlášení výběrového řízení v rámci programu INTER-21 (FREE MOVERS). J. Vlasáková
06.10.2020 to 01.11.2020 - News
Česká asociace pro sociální antropologii (CASA) vyhlašuje pátý ročník soutěže o nejlepší studentskou (bakalářskou a magisterskou) práci v oblasti sociální antropologie.
22.06.2020 to 19.10.2020 - News, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na podzimní Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (26. 11. 2020) zveřejněna!
20.07.2020 to 24.09.2020 - News, Zprávy katedry
Vážení studenti, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2020/21. Přihlášky na bakalářské a magisterské obory se podávají elektronicky s uzávěrkou do 31. srpna 2020. Informace... ... more

Selected publications and movies

CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.