The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

22.09.2023 to 24.10.2023 - News, Zprávy katedry
Termín pro podání příspěvků na letošní Studentskou antropologickou konfereci v Plzni byl stanoven na 24. 10. 2023!
19.09.2023 - News
Vážené studentky, vážení studenti kombinovaného studia 1.ročníku KSA,    z technických důvodů Vám výuka začína v pátek 6.10 od 15:45 místo 23.9.2023. Aktualizovaný rozvrh bude nahrán na portál.   Přeji Všem mnoho úspěchů při studiu Gabriela Prášková  
30.08.2023 to 06.09.2023 - News
Harmonogram SZZ konajících se v termínu 6. září naleznete v příloze.
09.02.2023 to 31.08.2023 - News, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2023 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2023  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
07.08.2023 - News
Vážení uchazeči o studium,   přihlášky do 2. kola přijímacího řízení je možné podávat do 31.8.2023. Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek.   S přáním krásných letních dnů, Gabriela Prášková      

Selected publications and movies

CZ, 2013, 10 min, Paula Ďurinová, Petra L. Burzová, Jiří Majer
CZ, 2014, 11 min, Monika Hertlová, Tomáš Hirt
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.