Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023
18.01.2022 to 30.04.2022
Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium.
Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů
11.03.2021
Vyšla kniha Jana Kapusty Oběť pro život: tradice a spiritualita dnešních Mayů.

The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

09.02.2022 to 31.08.2022 - News, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
středa 31.8.2022 odevzdání tezí disertačních prací/disertačních prací říjen 2022  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
18.01.2022 to 30.04.2022 - News, Zprávy katedry
Fakulta filozofická ZČU vyhlásila přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023. Katedra antropologie otevírá studijní program Sociální a kulturní antropologie pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium. Pro bakalářský studijní program je přijímací řízení vyhlášeno pouze pro... ... more
13.01.2022 to 13.04.2022 - News, Zprávy katedry
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/current
23.03.2022 to 11.04.2022 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno výběrové řízení INTER-22, “freemovers“ 3.kolo. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
16.03.2022 to 08.04.2022 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2022/2023 na evropské univerzity. Přihlášky podávejte pomocí portálové aplikace ECTS výjezdy (na Vašem profilu portálu ZČU) nejpozději do 8. dubna 2022 (... ... more

Selected publications and movies

CZ, 2013, 6 min, Zoe Aiano, Maria Gutowska, Zeynep Turhalli
Studio vizuální etnografie
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.