The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

06.09.2021 to 15.10.2021 - News, Zprávy katedry
Výzva pro podávání příspěvků na Studentskou antropologickou konferenci v Plzni (12. 11. 2021) zveřejněna!
03.09.2021 to 27.09.2021 - News, Zprávy katedry
Vážení studenti, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní obory pro akademický rok 2021/22 viz https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-studies/applying-to-bc-uwb.html. Přihlášky na bakalářské obory se... ... more
29.07.2020 to 31.08.2021 - News, Všeobecné informace a pokyny, Zprávy katedry
úterý 31.8.2021 odevzdání tezí disertačních prací říjen 2021  - termín SDZ Dokumenty potřebné k SDZ naleznete zde: http://www.antropologie.org/cs/dokumenty-k-sdz Podklady pro SDZ odevzdávejte na studijním oddělení k rukám pí. Tvrdé.
27.05.2021 to 23.06.2021 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Vážení studenti, bylo vyhlášeno mimořádné výběrové řízení INTER-21, “freemovers“ celouniverzitní kolo. Podrobnosti viz příloha. J. Vlasáková
11.03.2021 to 11.06.2021 - News
http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/current

Selected publications and movies

Daniel Sosna; Lenka Brunclíková
Studio vizuální etnografie
ČR, 2012, 24 min., M. Hertlová, T. Hirt, L. Hollerová,
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.