Praktické semináře
20.03.2017 to 30.04.2017
Praktické semináře na zimní semestr! Přihlašování otevřeno!
Výstava Zapomenutá místa pohraničí
15.09.2017 to 31.10.2017
Výstava „Zapomenutá místa pohraničí - 50 let vývoje krajiny očima archeologie“ a veřejnosti bude zpřístupněna od 1. 10. do 31. 10. 2017 v Muzeu Českého lesa v Tachově. Výstava je výsledkem dlouhodobého archeologického i antropologického výzkumu pracovníků Katedry antropologie a archeologie FF ZČU.
Propagační video Katedry antropologie FF ZČU
31.03.2017 to 03.04.2017
Prohlédněte si nové propagační video Katedry antropologie FF KSA ZČU

The Department of Anthropology (DA) is an educational, scholastic and research institution under the  Faculty of Philosophy and Arts at the University of West Bohemia . The department provides education in the academic fields of Social and Cultural Anthropology on both Bachelor’s and Post-graduate (Master’s) levels and Ph.D. in Ethnology. The purpose of education is to provide students with theoretical, practical and methodological training for the professional sphere in the role of specialists in areas mainly relating to the cultural and social diversity of contemporary complex societies. Graduates of the Bachelor’s and post-graduate programs in Social and Cultural Anthropology commonly find positions in various educational and research institutions, in the sphere of state and local governments, in non-governmental organizations, museums, archives, media and also the commercial sector. Aside from the classic anthropology study of “native” populations, DA’s education aim also encompasses issues of migration, the study of social exclusion, minorities and homelessness, new social religious and identity movements, and also the field of material culture, electronic media, ethnographic film or development and humanitarian issues.

News

30.04.2018 - News, Pracovní příležitosti, Zprávy katedry
Katedra antropologie nabízí studentům účast na terénním šetření, které proběhne v termínech 28. a 29. 6. na Ostravsku a 13.7 a 14. 7. na Mostecku. Studenti získají vyjma praxe i adekvátní finanční odměnu. Náklady na dopravu budou hrazené, ubytování zajištěno. V případě zájmu vyplňte... ... more
15.02.2018 to 09.04.2018 - News, Stáže a stipendia
Vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení pro studenty prezeční formy bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-18 (FREE MOVERS). Zmíněný program umožňuje studentům uskutečnit v ... ... more
15.01.2018 to 26.03.2018 - News, Stáže a stipendia, Zprávy katedry
Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v akademickém roce 2018/2019 na evropské univerzity. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Bc. Jitce Vlasákové (SP 307, Sedláčkova 15), do... ... more
07.01.2018 - News, Pracovní příležitosti
CpKP hledá tazatele pro dotazníkové šetření. Cílem šetření je zjistit názory, potřeby a přání obyvatel Plzně v oblasti kultury. Sběr dotazníků proběhne od poloviny ledna do poloviny února a pokryje všech devět částí města Plzně. Finanční odměna činí 50,- Kč za dotazník (který zabere průměrně 10... ... more
02.10.2017 - News
Srdečně zveme na zajímavou přednášku britsko-české badatelky Hannah Schling, ve které představí svůj několikaměsíční výzkum dělnických ubytoven v Plzni. Přednáška proběhne v pondělí 2. října od 15:00 v univerzitní kavárně Družba.  Anotace: In Pilsen, migrant workers’ everyday life and... ... more

Selected publications and movies

Toušek, Laco, Petra Lupták Burzová, Michal Růžička a Ilona Dvořáková
ČR, 2012, 4 min , Anna Becková & Lucie Benčíková & Martin Jakub
CZ, 2013, 6 min, Petr Bouška, Šárka Kadlecová, Lubomír Lupták
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.