Základní výzkum

V rámci tzv. základního výzkumu se badatelská činnost KSA zaměřuje na následující témata:

  • studium principů sociální organizace romských/cikánských populací;
  • analýzu příbuzenských systémů (zejména na charakter příbuzenských sítí a vztahů u romských/cikánských populací);
  • problematiku tzv. krajanských komunit v zahraničí (zejména na mechanizmy utváření a proměny nacionálních, náboženských a teritoriálních identifikací) a reemigrantů z těchto diaspor;
  • studium jazykových, konceptuálních a politických praxí spjatých s uplatňováním etnických a nacionálních „identit“ v kontextu soudobých komplexních společnost;
  • výzkum problematiky bezdomovectví a s tím souvisejících jevů;
  • výzkum percepce obličeje se zaměřením na význam maskulinních a feminínních rysů, symetrie a charakteristik ovlivňujících atraktivitu (např. ve vztahu k výběru partnera nebo důvěryhodnosti);
  • analýza pohřebišť zaměřená na osvětlení společenské diferenciace v minulosti;
  • studium konfliktu a válečnictví v minulých společnostech;
  • modelování chování v minulosti na základě mikroskopického studia artefaktů;
  • výzkum vzorců konzumace prostřednictvím studia komunálního odpadu.

Realizované projekty

Konstrukce reprezentací organizovaného zločinu v politikách boje proti organizovanému zločinu
Trvání: 2019-2021
Zadavatel: Grantová agentura ČR (registrační č. 19-13296S)
Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití
Trvání: 2019-2021
Zadavatel: Grantová agentura České republiky (reg. číslo 19-17810S)
Vztah mezi lidmi a psovitými šelmami - psi a vlci gravetienského sídliště v Předmostí (Morava)
Trvání: 2015-2017
Zadavatel: Grantová agentura ČR (reg. č. 15-06446S)
Proměny každodennosti: Kontinuita a diskontinuita postsovětského velkoměsta
Trvání: 2015-2017
Zadavatel: Grantová agentura ČR (reg. č. 15-03269S)
Social Dimension of Household Waste: Consumption in the Post-Socialist Space
Trvání: 2014-2016
Zadavatel: Academy of Sciences of the Czech Republic
Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa
Trvání: březen 2012 - prosinec 2014
Komplexní výzkum společenství (ex)vojvodovských Čechů a proměn jeho identity
Trvání: 2010 - 2013
Zadavatel: Grantové agentura České republiky (grant č. P405/10/0471)
Terénní antropologie: metody výzkumu etážových kosterních hřbitovů
Trvání: 2006 - 2011
Zadavatel: Grantová agentura ZČU v Plzni, Specifický výzkum ZČU v Plzni
Diachronní změny geometrických parametrů průřezu dlouhých kostí u lidských populací střední Evr
Trvání: 2009 - 2011
Zadavatel: GAČR 206/09/0589
Sociální sítě a strategie bezdomovců v urbánním prostoru
Trvání: duben až prosinec 2010
Zadavatel: Výzkum je realizován v rámci Studentské grantové soutěže
Biologická variabilita, zdravotní stav a sociální stratifikace raně středověké populace Velké Moravy
Trvání: 2007 - 2009
Zadavatel: Grantový projekt GAČR 206/07/0699
Výzkum příčin sociálního napětí v Litvínově: lokalita Janov
Trvání: březen - září 2009
Zadavatel: Výzkum je veden v rámci podpor primárního specifického výzkumu KSA FF ZČU
Byla neolitizace střední Evropy demickým nebo kulturním procesem? Evidence demografických simulací
Trvání: 2007 - 2009
Zadavatel: Grantová agentura Akademie věd ČR (GAAV KJB708060701)
Rozdíly identifikace pohlavních charakteristik obličeje a mimických výrazů mezi muži a ženami
Trvání: 2006 - 2008
Zadavatel: Grantová agentura České republiky
Variabilita svrchně paleolitické populace z Předmostí u Přerova: tafonomie, paleoantropologie, paleo
Trvání: 2004 - 2006
Zadavatel: Grantová Agentura České republiky 206/04/1498
Přihlásit se k odběru RSS - Základní výzkum
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.