Změny intenzit plodnosti a populačního přírůstku ve střední Evropě od neolitu po středověk: využití

Trvání: 
2019-2021
Zadavetel: 
Grantová agentura České republiky (reg. číslo 19-17810S)

Řešitelský tým:

Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. - řešitel

Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. - odborný spolupracovník

Anotace:

Cílem projektu je odvození metodologie odhadu plodnosti a přirozeného přírůstku pomocí podílů zemřelých ve dvou věkových skupinách, která bude vhodná k analýze malých kosterních souborů a použít ji ke studiu změn plodnosti a přirozeného přírůstku ve střední Evropě v období od neolitu po středověk.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.