Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Brna

Trvání: 
červenec 2006 – prosinec 2006
Zadavetel: 
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR

Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Výzkumný tým: Mgr. Kateřina Klíčová, Mgr. Michal Růžička, Mgr. Markéta Vaňková

Cíle výzkumného projektu byly realizačním týmem na základě zakázky zadavatele nadefinovány takto:

 • Vytvořit zprávu podávající přehled o struktuře a dynamice kriminálních aktivit, které mají souvislost s prostředím sociálně vyloučených lokalit.
 • Podat teoreticky a empiricky ukotvenou interpretaci těchto aktivit z hlediska tří perspektiv:
  • Z perspektivy členů institucionální sféry (tzv. directing /řídícího/ systému), kteří jednají vhledem k prostředí sociálního vyloučení zvnějšku z pozice moci.
  • Z perspektivy aktérů, kteří žijí v situaci sociálního vyloučení a kteří jsou nějakým způsobem, ať již jako pachatelé či jako oběti součástí určitého typu (typů) kriminálního jednání.
  • Z perspektivy členů NGO sektoru (NGO = Non-Governmental Organization / nevládní neziskové organizace).
  • Podat přehled klíčových faktorů, které dané typy kriminálního jednání umožňují či které do nich vstupují jako významné proměnné.
 • Podat přehled efektů a vlivů, které mají (1) sledované typy kriminálního jednání a (2) jednání vedeného z hlediska ostatních dvou sledovaných perspektiv na život, možnosti a perspektivy osob žijících v prostředí sociálního vyloučení.

Výstupem projektu je neveřejná zpráva, která je s ohledem na citlivost tématu k dispozici toliko zadavateli.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.