Zmapování typů kriminality související se sociálně vyloučenými lokalitami na území města Prahy

Trvání: 
září 2007 – prosinec 2007
Zadavetel: 
Odbor bezpečnostní politiky MV ČR

Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt, PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Mgr. Ladislav Toušek

Výzkumný tým: Mgr. Kateřina Bartošová, Mgr. Kateřina Hůlová, Daniel Hůle, Mgr. Michal Svoboda.

Cíle výzkumného projektu byly definovány takto:

  • Podat deskripci identifikovaných lokalit výzkumu na území Prahy 5 a Prahy 9
  • Analyzovat strukturu a dynamiku kriminálních aktivit, které mají souvislost s prostředím těchto sociálně vyloučených lokalit
  • Analyzovat roli institucionální sféry (tzv. directing systému) v oblasti kriminálního jednání souvisejícího se sociálně vyloučenými lokalitami
  • Interpretovat postavení aktérů, kteří žijí v situaci sociálního vyloučení a kteří jsou nějakým způsobem, ať již jako pachatelé či jako oběti součástí určitého typu (typů) kriminálního jednání.

Interpretační východisko projektu představoval model kriminálního jednání odehrávajícího se v souvislosti se sociálním vyloučením etnicky stigmatizovaných osob a rodin. Smyslem tohoto modelu je postihnout různé typy kriminálního jednání a kriminogenních faktorů v prostředí sociálního vyloučení se zřetelem k jejich vzájemným průnikům. Uvedený model vychází z konceptu sociální exkluze, přičemž pracuje s analytickým odlišením čtyř základních okruhů, resp. kontextů jednání, v jejichž rámci sledujeme čtyři odpovídající role:

  1. role „pachatelů“ nelegální činnosti;
  2. role „obětí“ kriminálního jednání;
  3. role „sociálně vyloučených“ .
  4. specifické „příbuzenské“ role vyplývající ze systému vztahů v rámci širších příbuzenských formací, které mohou hrát v prostředí sociální exkluze významnou, zejména komunikační, úlohu.


Výstupem projektu je neveřejná zpráva, která je s ohledem na citlivost tématu k dispozici toliko zadavateli.

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.