Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb

Trvání: 
srpen 2005 – srpen 2007
Zadavetel: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky

Spolupracující organizace:
Komunitní plánování o.p.s.
Centrum pro komunitní práci
Domov sv. Anežky o.p.s.

Řešitel: Mgr. Tomáš Hirt (za CAAT)

Cílem projektu, je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb. Tento systém bude zohledňovat specifické demografické charakteristiky jednotlivých obcí a regionů a potřeby uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti s hlavním důrazem na minimalizaci rizik vzniku sociálního vyloučení, na podporu sociálního začleňování sociálně vyloučených cílových skupin a zároveň bude přispívat k udržení a návratu osob na trh práce.

Projekt má stanoveny tyto specifické cíle:

  • Vytvoření metodik pro plánování sociálních služeb podporující spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti. (jednotlivé metodiky jsou ke stažení na - http://www.kpss.cz/index.php?art=publish&art_id=2&article=111)
  • Vytvoření vzdělávacích programů pro plánování sociálních služeb podporujících spolupráci zástupců uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti.
  • Vyškolení "krajských metodiků/vzdělavatelů" připravených poskytovat pro potřeby obce/regionu vzdělávací programy a zabezpečení následné metodické podpory při plánování sociálních služeb.
  • Zpracování návrhu na další metodické vedení systému plánování sociálních služeb.

Další informace o projektu, jakož i o problematice plánování sociálních služeb naleznete na informačním portálu www.kpss.cz

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.