Kvalitativní analýza pocitu bezpečí občanů města Pardubic

Trvání: 
září 2011 - prosinec 2011
Zadavetel: 
Statutární město Pardubice

Řešitel:
Laco Toušek

Zadání:
Předmětem projektu je provedení kvalitativní analýzy pocitu bezpečí občanů Pardubic.

Metodologie:
Zaměřované skupinové diskuse (focus groups).

Výstupy:
Závěrečná zpráva z šetření je ke stažení v sekci "Výzkumné zprávy ".

Složení řešitelského týmu:
Laco Toušek
Ondřej Hejnal
Klára Strohsová
Lenka Hollerová

Závěrečné zprávy, metodiky a další výstupy projektu: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.