Evaluace vzdělávacích seminářů pro metodiky prevence – projekt KOTVA

Trvání: 
2009 - 2010
Zadavetel: 
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s.

Složení řešitelského týmu:
Mgr. Aleš Kavalír (CAAT), koordinátor projektu

Zadání projektu:
Cílem analýzy je vyhodnotit dopady dlouhodobého vzdělávacího kurzu pro školní metodiky prevence i kvalitu jeho jednotlivých seminářů.

Metodologie
- hodnotící dotazníky pro účastníky, sebehodnotící dotazníky pro lektory
- polostrukturované individuální rozhovory

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.