BRIZOLIT

Trvání: 
11/15-11/18
Zadavetel: 
Ministerstvo vnitra ČR

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)

Předkládaný projekt se zaměřuje na identifikaci a analýzu specifických rysů páchání hospodářské a majetkové trestné činnosti s důrazem na formy, jež jsou vykonávány na populacích sociálně vyloučených lokalit. Hlavním cílem projektu je vytvořit účinné technologie k odhalování a potírání organizované kriminality prostřednictvím rozvoje znalostí potřebných k zajištění bezpečnosti státu. Účinnost technologie bude zajištěna a demonstrována na výzkumu organizovaného zločinu působícího v sociálně vyloučených lokalitách, jehož výsledky budou prezentovány formou utajené závěrečné zprávy.

Klíčová slova: bezpečnost státu, kriminalita, sociálně vyloučené lokality, organizovaný zločin

Projektový tým:

Laco Toušek, Klára Vanková, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Petra L. Burzová, Lubomír Lupták, Ondřej Plachý, Alica Brendzová, Markéta Kaizlerová, Tereza Dvořáková

Webové stránky projektu:

www.brizolit.org

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.