Analýza situace "bezdomovců" v Plzni včetně identifikace jejich počtu

Trvání: 
březen - červen 2009
Zadavetel: 
Magistrát města Plzně

Realizátor: Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň (MCHP)

Složení řešitelského týmu:
Laco Toušek (CAAT), řešitel projektu
Klára Strohsová (CAAT), koordinátor projektu
Petr Vašat (CAAT), odborný konzultant
Džemal Gërbani (MCHP), odborný konzultant

Zadání:
Provedení kvantitativního a kvalitativního šetření zaměřeného na analýzu situace bezdomovectví na území města Plzně. Cílem šetření je jednak identifikace počtu osob žijících "na ulici" a v zařízeních, které poskytují sociální ubytovací služby pro lidi bez domova. A dále analýza sociální situace těchto osob v klíčových oblastech života, včetně důvodů, které vedly ke ztrátě domova.

Metodologie:
Sčítání "bezdomovců" vzhledem k uričtému časovému okamžiku
Standardrizované dotazování prostřednictvím dotazníku
Zaměřované hloubkové rozhovory

Na projektu dále spolupracovali:
Nina Bartušová
Pavel Bechyně
Monika Bérešová
Gabriela Berglová
Aneta Blailová
Klára Čapková
Lukáš Dědeček
Gabriela Fatková
Petr Fischer
Nikola Forbelská     
Zuzana Háková
Lukáš Hanus
Monika Hertlová
Lenka Hollerová
Alena Hořáková
Miroslav Hraběta
Michaela Churavá
Nikola Indrová
Kamila Jirků
Filip Kačer                 
Zuzana Kalčíková
Kristina Kolářová
Jana Korolová         
Kateřina Kožíšková
Petra Kubová
Josef Kunášek
Lucie Marhonsová
Hana Matějková
Jana Müllerová
Zuzana Nejedlá
Matěj Novák
Veronika Nováková
Petra Nováková
Aneta Osomová
Barbora Pěkná
Barbora Plecháčková
Pavla Podzemna
Zuzana Poláková
Nela Saidová
Anna Spíralová
Eva Stará
Kateřina Svobodová
Petra Šanderová
Barbora Štětinová
Martina Štípková
Jana Štrausová
Veronika Šulcová
Jan Vaněk
Zuzana Zenklová
Klára Židlická

Závěrečné zprávy, metodiky a další výstupy projektu: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.