Analýza Programu podpora vzdělávání

Trvání: 
květen 2012 – červen 2012
Zadavetel: 
Člověk v tísni, o. p. s.

Řešitel: Anita Homrová

Zadání: Předmětem výzkumu je evaluace Programu podpora vzdělávání, resp. programu doučování sociálně znevýhodněných dětí realizovaného v 9 lokalitách ČR. Lokality korespondují s fyzickou působností regionálních poboček organizace Člověk v tísni, o. p. s. - Bílina, Chomutov, Liberec, Ústí nad Labem, Prostějov, Praha, Česká lípa, Kladno a Sokolov.

Metodologie: Polostrukturované rozhovory se třemi cílovými skupinami: 1) koordinátoři programu, 2) učitelé doučovaných dětí, 3) klienti programu, resp. rodina klienta. Dotazníkové šetření s pedagogy lokálních základních škol. Zaměřované interview s dobrovolníky (doučovateli) programu.

Výstupy: Závěrečná zpráva z šetření bude ke stažení v sekci "Výzkumné zprávy ".

 

Složení řešitelského týmu:
Anita Homrová (CAAT )
Anna Šťastná (DIC)
Kamila Svobodová (DIC)
Monika Hertlová
Petra Švejstilová
Tomáš Psohlavec
Jan Slaba
Michaela Vizinová

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.