Analýza pocitu bezpečí v Českých Velenicích

Trvání: 
08/15-10/15
Zadavetel: 
Úřad vlády České republiky

Hlavním cílem projektu bylo analyzovat na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu pocit bezpečí občanů Českých Velenic, a to v kontextu sociálního vyloučení, ke kterému v obci dochází.

Závěrečné zprávy, metodiky a další výstupy projektu: 
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.