Analýza pocitu bezpečí občanů vybraných obcí Plzeňského kraje

Trvání: 
březen - červen 2011
Zadavetel: 
Krajský úřad Plzeňského kraje

Období realizace: březen - červen 2011

Zadavatel projektu: Krajský úřad Plzeňského kraje

Řešitel:

Laco Toušek (CAAT )

Zadání:
Předmětem projektu je provedení dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu pocitu bezpečí občanů Blovic, Domažlic, Kralovic, Přeštic, Rokycan,  Stříbra, Sušice, Tachova a Železné Rudy. 

Metodologie:
Standardizované osobní interview prostřednictvím dotazníku na základě kvótního výběru.

Výstupy:
Zavěrečná zpráva z projektu.

Složení řešitelského týmu:
Otakar Bartošík
Aneta Blailová
Michal Damek
Ilona Dvořáková
Ondřej Hejbal
Lucie Gebouská
Kamila Jirků
Marie Kubalíková
Lukáš Mareček
Alena Oudová
Zuzana Poláková
Tereza Slatkovská
Kateřina Součková
Kristýna Šebiánová
Jitka Zalábaková
a
Klára Strohsová

Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.