Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+ na LS 2018/2019 na Běloruské státní univerzitě

Datum: 
25. Říjen 2018 - 1. Listopad 2018

Katedra antropologie FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyt na Běloruské státní univerzitě v Minsku v letním semestru akademického roku 2018/2019 rámci programu Erasmus+ - Mezinárodní kreditová mobilita. Přihlášky odevzdávejte na sekretariátu KSA FF ZČU, k rukám či do schránky Bc. Jitce Vlasákové (SP 307), Sedláčkova 15, do středy 31. října 2018.

Přihláška (dostupná také na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=formulare-cs-8) musí obsahovat:

Název  univerzity, na kterou se uchazeč hlásí
Kontaktní údaje uchazeče, zejména e-mailovou adresu.

Dále uchazeč spolu s přihláškou odevzdá:

Motivační dopis v anglickém jazyce, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody svého zájmu o studijní pobyt v zahraničí.
Strukturovaný životopis v českém jazyce
Výpis studijních výsledků (vydá studijní oddělení)

Případné dotazy směřujte Nele Štorkové na email nelav@ksa.zcu.cz.

Naposledy aktualizováno 25.10.2018 - 20:54 (před 4 roky 5 měsíců) uživatelem Mgr. et Mgr. Nela Štorková Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.