Vědecká soutěž pro studentské práce BENES AWARD 2015

Datum: 
25. Únor 2015 - 25. Březen 2015

Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti a prof. Michael Benes (RMIT University Melbourne) vyhlašují 6. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie - sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – prevence rizikového chování BENES AWARD 2015.

Soutěže se mohou zúčastnit současní nebo minulí studenti bakalářského nebo magisterského programu, bez věkového omezení. Přihlásit je možno práci, týkající se některé z výše uvedených problematik, obhajovanou na fakultě v letech 2012 – 2015. Účastník odevzdává abstrakt práce v rozsahu nejvýše 3 strany nejpozději do 23. března 2015 e-mailem i poštou na adresu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

Více informací naleznete v příloze.

 

Naposledy aktualizováno 25.02.2015 - 08:49 (před 8 let 7 měsíců) uživatelem Mgr. Klára Vanková, Ph.D..
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.