Upřesňující zápisy FF

Datum: 
9. Prosinec 2019 - 15. Únor 2020

Podle pokynu prorektora proběhnou upřesňující zápisy, při nichž mají studenti možnost doplnit si na letní semestr zápis o další předměty. Při upřesňujících zápisech se zapsané předměty neruší. Zápisy budou prováděny na studijním oddělení FF, kde předloží JIS kartu a vyplněný formulář žádosti, ve kterém uvedou název předmětu či předmětů, jeho zkratku včetně katedry a v případě více rozvrhový akcí i akci konkrétní. Viz příloha. 

Naposledy aktualizováno 02.01.2020 - 12:52 (před 3 roky 1 měsíc) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.