Upozornění k SZZ uzavření klasifikace

Datum: 
20. Duben 2015 - 21. Květen 2015

    Žádám studenty, kteří přistoupí k  řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v květnu, červnu 2015  o provedení kontroly všech požadovaných absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do 20. května 2015. V  případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru.

    Kdo nebude mít do tohoto data vše splněno a zapsáno či bude ještě  plnit později, max. však do konání SZZ, prosím o sdělení na kohouto@ff.zcu.cz. Taktéž žádám o informaci i ty studenty, kteří mají letos zapsánu SZZ, ale nebudou moci k ní pro nesplnění některého z požadavků přistoupit.

Důrazně upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození! Ozvěte se ihned po zjištění chyby na SO, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu hradit sami, dle sazebníku FF.
Děkuji.
Ilona Kohoutová
   

Naposledy aktualizováno 21.04.2015 - 10:01 (před 5 let 7 měsíců) uživatelem Bc. Jitka Vlasáková.
Created by Jan Jáchim. Runs on Drupal.